بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 1,562,654,254,469 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,014,396 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,014,396 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,016,168 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,540,478

صندوق سرمایه‌گذاری حکمت آشنا ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1389/04/20

مدیر صندوق:

سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

ضامن نقد شوندگی:

بانك حكمت ايرانيان (سهامي عام)

مدیران سرمایه گذاری:

مهتاب داورزاده، علي اسكندري، ساناز ذبيحي طاري

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهمند

نمودار‌ها